WAAROM TWEE VERSCHILLENDE ACTIEGROEPEN TEGEN DE VUILVERBRANDER??

Hiervoor moeten we kort de geschiedenis van het ontstaan van het verzet terughalen.

In december 2003 organiseerde het Duitse BI  een bijeenkomst waarbij uit de doeken gedaan werd wat de plannen van WESTO waren. Bij deze bijeenkomst waren ook meerdere Nederlandse geïnteresseerden aanwezig. Daar zijn ook de eerste contacten gelegd met BI. Omdat het een grensoverschrijdend project betrof werd toen voorgesteld om ook aan de Nederlandse kant een soort van Burgerinitiatief op te richten. Na een aantal bijeenkomsten waarbij geprobeerd werd een actiegroep op te richten, bleken er duidelijk twee meningen te zijn. Een aantal deelnemers wilde voor een zo schoon mogelijke vuilverbrander gaan, terwijl een groep anderen helemaal geen verbrander op Europark wilde. Ook vanuit het Duitse BI wilde men niet samenwerken met een groep die een vuilverbrander zou toestaan. Inmiddels hadden 3 personen van de tegenstanders een bestuur gekozen om daarmee naar de notaris te gaan en het BVE op te richten. Op hetzelfde moment ontstond ook het BAC, de club die voor de schoonste verbrander zou gaan. Omdat deze situatie niet ideaal zou zijn, werd er een vergadering belegd bij Saskia Schuchmann, de verbindingspersoon tussen de Nederlanders en de Duitsers. Er werd nogmaals geprobeerd om één verzetsgroep te maken. Dit mislukte. Vanaf dat moment is het BVE zelfstandig als actiegroep verder gegaan. De natuur-en milieuvereniging 'Het Stroomdal' bood aan om als onderdeel van deze club verder te gaan, zodat het BVE dan rechtspersoon zou zijn. Dit hebben we gedaan. We zijn toen ACTIEGROEP geworden. Onze(BVE) kracht zit hem in het contact met de burgers en de politiek en het organiseren van acties. Daarnaast hebben we zeer veel contact met de media. We traden ook bewust naar buiten. We toonden wie we waren. We hebben een voorlichtingsavond in De Loo belegd, de demonstratie georganiseerd, de vuilposteractie gedaan, de media opgezocht. Allemaal acties van het BVE. Het gevolg van al deze acties was dat er een enorm draagvlak bij de bevolking ontstond. Ook de politiek keerde zich uiteindelijk tegen de komst van een vuilverbrander op Europark.

Het BAC opereerde heel anders. Zij huurde, met financiële steun van de gemeente Coevorden en vele andere donateurs, deskundigen in. Ook verzamelde zij vele belangrijke technische gegevens. Op basis daarvan kwamen ook zij later tot de conclusie dat er geen vuilverbrander(en zeker niet van deze ondernemer) op Europark moet komen. Hun kracht zit hem in de technische en juridische kennis.Zij wisten met cijfers en feiten te komen.  Daarin zijn zij sterk. Latere acties werden samen met BVE georganiseerd.

Gedurende het afgelopen jaar werd er steeds meer samengewerkt. Er kwam een Platformoverleg waarin behalve BAC en BVE ook de NLTO en  het Duitse BI vertegenwoordigd waren. In hectische tijden werd er iedere twee weken een vergadering belegd.

BAC of BVE?? Het maakt niet meer uit. Samen strijden we tegen de plannen van WESTO. Geen van beide groeperingen heeft het geloof dat WESTO betrouwbaar is en een echt schone verbrandingsinstallatie wil bouwen. Daarom zijn we TEGEN.

Terug